Vi er KNIPEX

Tang-specialisterne.

Tang-specialisterne.

Mindre er mere: Vi koncentrerer os om en enkelt produktgruppe og opnår derfor mærkbare fordele med hensyn til kvalitet og ydelse.

Derfor er Knipex i dag verdens førende tangmærke.

Brugere i mere end 100 lande arbejder med Knipex-tænger – og tendensen er stigende.

Kvaliteten er afgørende.

Kvaliteten er afgørende.

Vores værktøjers ydelse, levetid og ergonomi retter sig efter de professionelle brugeres høje forventninger.

Derfor bruger vi også særligt gode materialer og moderne fremstillingsteknik.

Programmet på omkring 1.000 artikler giver mulighed for et optimalt valg til den pågældende anvendelse – også til moderne anvendelsesområder som solenergiteknik, vindenergi og luftfart.

Innovationer fra "idéværkstedet".

Innovationer fra "idéværkstedet".

Vores ny- og videreudviklinger sørger til stadighed for bedre arbejdsresultater og højere nytte for brugeren.

Således gør vi det daglige arbejde med tænger nemmere, hurtigere og sikrere for vores brugere.

Igen og igen lykkes det os at lave innovationer, som indfører nye dimensioner inden for branchen.

Made in Wuppertal, Germany.

Vom Schmieden bis zum Verpacken - alles unter einem Dach.

Made in Wuppertal, Germany.

Vi fremstiller udelukkende i Tyskland - og kun på økologisk og socialt vedholdende måde.

Vore medarbejdere på fabrikken i Wuppertal overtager hele værdiskabelsen - fra smedning af tangråemnerne og hen til indpakningen.

Vi sikrer vort tekniske forspring, idet vi selv udvikler og bygger mange af vore maskiner og anlæg.

Vore medarbejdere.

Vore medarbejdere.

Vore ca. 1.340 medarbejdere er grundlaget for vor succes.

Vi lægger vægt på et venskabeligt forhold og ønsker at være en god arbejdsgiver. Både uddannelse og videreuddannelse har en høj prioritet hos os.

For kun sammen med vore medarbejdere kan vi udvikle os videre.

Værdier og ansvar.

Værdier og ansvar.

Vi har i 135 år været en uafhængig familieejet virksomhed, nu i fjerde generation.

Vi er forbundet med vore medarbejdere og menneskene på egnen på en særlig måde.

Vi handler værdiorienteret og vedholdende og overtager bevidst et ansvar i vort miljø.

Vi engagerer os især inden for områderne socialt, uddannelse og kultur.