Skip to main content
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

Er det muligt at opnå gastæthed med kabeltyller?

For at opnå en gastæt forbindelse skal lederen og stikket presses så tæt sammen, at forbindelsen er helt fri for mellemrum.
Det er normalt ikke muligt at opnå en sådan forbindelse med kabeltyller. Det har følgende årsag: Kabeltyller er fremstillet af meget tyndt (0,15 mm) kobber, og derfor er "gastæthed" kun mulig, hvis tyllen og kablet presses sammen med den lukkede crimptang.

Så snart crimpværktøjet åbnes igen efter crimping, giver den tyndvæggede kabeltylle plads til det crimpede kabels returspring, og der laves huller i crimpforbindelsen. En permanent, gastæt forbindelse er kun mulig med stik med tykkere vægge.

En crimpforbindelse anses dog generelt for at være o.k., hvis følgende hovedkriterier er opfyldt:

  • - Hvis tilbagetrækningsværdierne for den crimpede kabeltylle på lederen overholder de værdier, der er specificeret i DIN EN 60352-2
  • - Hvis volumenmodstanden for det respektive tværsnit (bestemt i henhold til IEC 60512-2, test 2) ikke overstiger de grænseværdier, der er specificeret i DIN 60352-2 før og efter belastning. Til dette formål opbevares testemner i kablet tilstand i en industriel atmosfære i henhold til DIN 50018, klimaniveau SFW 0.2 S.

De crimpforbindelser, der laves med vores kabeltylletang, opfylder disse krav.