Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů (webová stránka) firmy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG podle nařízení GDPR

I. Jméno a podpis správce

Správce údajů podle nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších nařízení na ochranu osobních údajů je:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Tel.:    02 02 / 47 94 - 0
Fax:    02 02 / 47 50 58
e-mail:    info@knipex.de
Webová stránka:    www.knipex.de

II. Jméno a podpis zmocněnce pro ochranu osobních údajů

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů správce údajů je:

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Telefon: (02191) 909 430
Telefax: (02191) 909 50 430
e-mail: infogindatde

III. Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

1.    Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze tehdy, když to je nutné pro poskytnutí funkční webové stránky a našich obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů provádíme vždy pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v případech, kdy z faktických důvodů není možné zajistit předchozí souhlas a zpracování údajů je povoleno podle zákonných předpisů.

2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Když si pro činnosti zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou potřebné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Toto ustanovení platí také pro činnosti zpracování, které jsou potřebné pro provedení předsmluvních opatření.
Jestliže zpracování osobních je potřebné pro splnění zákonné povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Pro případ, že je nutné zpracování osobních údajů z životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
Jestliže zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3.    Výmaz osobních údajů a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile nejsou potřebné pro účely, pro které byly uloženy. Uložení může být kromě toho provedeno, když bylo určeno pro splnění evropských nebo národních nařízení, zákonů nebo jiných předpisů, které se na správce vztahují. K znepřístupnění nebo výmazu osobních údajů dojde také tehdy, když v důsledku vyjmenovaných norem uplyne předepsaná lhůta uložení, kromě případů, že existuje důvod pro další uložení osobních údajů pro ukončení nebo splnění smlouvy.

IV. Poskytnutí webové stránky a vytvoření souboru se záznamy (logfile)

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Při každém vyvolání naší internetové stránky náš systém automaticky zaznamená údaje a informace z počítačového systému protějšího počítače.
Pořízeny jsou tyto údaje:

•    informace o typu prohlížeče a použité verzi
•    operační systém uživatele
•    poskytovatel internetového připojení uživatele
•    IP adresa uživatele
•    datum a čas přístupu
•    webové stránky, z kterých systém uživatele přešel na naše internetové stránky
•    webové stránky, které jsou přes naši webovou stránku vyvolány systémem uživatele


Údaje jsou uloženu do souboru logfile našeho systému. Nedochází k uložení těchto dat společně s osobními údaji uživatele.


2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro dočasné uložení osobních údajů a souboru logfile je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3.    Účel zpracování osobních údajů
Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné pro odeslání webové stránky do počítače uživatele. V tomto případě IP adresa musí zůstat uložena po dobu trvání relace.

Uložení souboru logfile se provádí pro zajištění funkčnosti webové stránky. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačních a technických systémů. V této souvislosti neprobíhá vyhodnocení údajů k marketingovým účelům.

V těchto případech se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


4.    Trvání uložení
Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. V případě zaznamenání osobních údajů pro poskytnutí webové stránky tento případ nastane po ukončení relace.

V případě uložení osobních údajů do souboru logfile tento případ nastane nejpozději po sedmi dnech. Může dojít k uložení přesahujícímu tuto dobu. V tomto případě jsou IP adresy uživatele vymazány nebo změněny tak, že již není možné přiřazení vyvolávacího klienta.


5.    Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Shromažďování osobních údajů pro poskytnutí webové stránky a uložení osobních údajů v souboru logfile je pro provoz internetové stránky naléhavě potřebné. Ze strany uživatele proto není žádná možnost vznést námitku.

V. Použití cookies *[1]

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, popřípadě internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Jestliže uživatel vyvolá webovou stránku, může být cookie uloženo v operačním systému uživatele. Toto cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje identifikaci prohlížeče při příštím vyvolání webové stránky.
Používáme cookies, abychom naše webové stránky vytvořili uživatelsky co nejpříjemnější. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby přistupující prohlížeč bylo možné identifikovat také po změně stránky.
V cookies jsou přitom uloženy a předány tyto údaje:


•    nastavení jazyka
•    přihlašovací údaje
•    rozlišení obrazovky
•    přijetí cookie (advice banner)


2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů při použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3. Účel zpracování osobních údajů
Účelem použití technicky potřebných cookies je zjednodušení používání webové stránky uživatelem. Některé funkce naší internetové stránky nelze nabízet bez použití cookies. Pro tento případ je potřebné, aby bylo možné rozpoznat prohlížeč také po změně stránky.
Cookies potřebujeme pro tyto aplikace:


•    nastavení jazyka
•    přihlašovací údaje
•    rozlišení obrazovky
•    přijetí cookie (advice banner)


Údaje o uživateli, pořízené technicky potřebnými cookies nejsou použity pro vytváření uživatelských profilů.
V těchto případech se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


4. Trvání uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění
Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a z něho předávány na naši stranu. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad použitím cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete předávání cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoli vymazat. Toto vymazání může probíhat také automaticky. Jestliže cookies budou pro naši webovou stránku deaktivovány, nebude již zřejmě možné plně využívat všechny funkce webové stránky.

 

*[1] Pro použití cookies k analýze webu viz část IX. analýza webu.

VI. Informační zpravodaj

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Máte možnost odebírat bezplatný informační zpravodaj (newsletter). Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje nám budou zaslány údaje ze zadávací masky.
Pořízené osobní údaje:

 

 • oslovení
 • jméno
 • firma
 • e-mailová adresa
 • odvětví


Navíc budou při přihlášení pořízeny tyto údaje: datum a čas registrace

Pro zpracování osobních údajů bude v rámci přihlašování vyžádán váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání informačního zpravodaje nebudou žádné osobní údaje zasílány třetí straně. Osobní údaje jsou používány výhradně pro zasílání informačního zpravodaje.


2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů po přihlášení k odběru informačního zpravodaje uživatelem je dán souhlasem uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů
Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k dodání informačního zpravodaje.
Shromažďování dalších osobních údajů v rámci přihlášení slouží k tomu, abychom zabránili zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.


4.    Trvání uložení
Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. Dalí osobní údaje shromážděné v rámci přihlášení uživatele budou uloženy tak dlouho, dokud předplatné informačního zpravodaje bude aktivní.


5.    Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Předplatné informačního zpravodaje může být uživatelem kdykoli vypovězeno. K tomuto účelu naleznete v každém informačním zpravodaji příslušný odkaz.
Tímto způsobem je také umožněno odvolání souhlasu k uložení shromážděných osobních údajů v průběhu přihlášení.


VIII. Kontaktní formulář a kontaktní e-mail

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší internetové stránce jsou k dispozici různé kontaktní formuláře, které můžete použít pro zahájení kontaktu. Jestliže uživatel zvolí tuto možnost, údaje zadané do zadávací masky nám budou zaslány a uloženy. Jsou to tyto údaje:

 • kontaktní osoba
 • jméno
 • e-mail
 • ulice
 • směrovací číslo
 • město
 • stát
 • zpráva


V době odeslání zprávy jsou k tomu navíc uloženy tyto údaje:

datum a čas registrace

Pro zpracování osobních údajů bude v rámci odesílání vyžádán váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Alternativně lze kontakt zahájit pomocí poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele, které byly předány prostřednictvím e-mailu.
Osobní údaje mohou být pro odpověď na dotaz předány dále na společnosti spojené s naší společností. Osobní údaje jsou používány výhradně pro zpracování konverzace.


2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů je dán souhlasem uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních údajů, které jsou předány v průběhu zaslání e-mailu, je dán souhlasem uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jestliže kontaktní e-mail je určen k ukončení smlouvy, dodatečný právní základ pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


3.    Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů ze zadávací masky slouží pouze nám samotným k vyřízení zahájení kontaktu. V případě zahájení kontaktu prostřednictvím e-mailu také zde se zakládá oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované v průběhu odesílání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našeho informačního a technického systému.


4.    Trvání uložení
Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu, pro který byly shromažďovány. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a další, zaslané prostřednictvím e-mailu, to je ten případ, kdy je ukončena aktuální konverzace s uživatelem. Konverzace je potom ukončena tehdy, když se z daných okolností dá usoudit, že příslušný stav věci je vysvětlen a ukončen.

Osobní údaje shromážděné dodatečně v průběhu odesílání budou potom také vymazány, jestliže příslušný stav věci je vysvětlen a ukončen.


5.    Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže uživatel s námi naváže kontakt prostřednictvím e-mailu, může proti uložení osobních údajů kdykoli vznést námitku. V tomto případě nelze s konverzací dále pokračovat.

Odvolání souhlasu a vznesení námitky proti uložení je možné provést zasláním e-mailu na odkaz dataprotection@knipex.de.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu zahájení kontaktu, budou v tomto případě vymazány.


IX. Analýza webu prostřednictvím Matomo (dříve PIWIK)

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Na naší webové stránce používáme open source softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK) k analýze chování našich uživatelů při prohlížení stránek. Software uloží do počítače uživatele cookie (cookie viz vysvětlení výše). Jestliže budou vyvolány jednotlivé stránky naší webové stránky, budou uloženy tyto údaje:

 

 • Dva byty IP adresy přistupujícího systému uživatele
 • Vyvolaná webová stránka
 • Webová stránka, ze které uživatel přešel na vyvolanou webovou stránku (referrer)
 • Podřízené stránky, které byly vyvolány z původní vyvolané stránky
 • Doba setrvání na webové stránce
 • Četnost vyvolání webové stránky


Software přitom běží výhradně na serverech naší webové stránky. K uložení osobních údajů uživatele dochází pouze tam. Nedochází k dalšímu předání údajů na třetí osoby.

Software je nastaveno tak, že IP adresy nejsou uloženy v plném rozsahu, ale jsou maskovány 2 byty IP adresy (příklad:  192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné provést přiřazení zkrácené IP adresy k přistupujícímu počítači.


2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3.    Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů našich uživatelů nám umožňuje provádět analýzu jejich chování při prohlížení stránek. Při vyhodnocování získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých komponentů naší webové stránky. Pomáhá nám to při trvalém zlepšování naši webové stránky a její uživatelské přívětivosti. V těchto případech se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provedením anonymizace IP adresy tento způsob dostatečně vyhovuje také zájmům uživatele na této ochraně osobních údajů.


4.    Trvání uložení
Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše účely záznamu. V našem případě to je po třech letech.

5.    Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a z něho předávány na naši stranu. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad použitím cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete předávání cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoli vymazat. Toto vymazání může probíhat také automaticky. Jestliže cookies budou pro naši webovou stránku deaktivovány, nebude již zřejmě možné plně využívat všechny funkce webové stránky.
Můžete se zde rozhodnout, jestli ve svém prohlížeči smějí být uloženy jednoznačné cookie pro analýzu webu, aby provozovateli webové stránky byl umožněn záznam a analýza různých statistických údajů. Jestliže se chcete rozhodnout, že nesouhlasíte, klikněte na dále uvedený odkaz, pomocí kterého se ve vašem prohlížeči uloží deaktivační cookie Matomo.

Vaše návštěva této webové stránky bude aktuálně zaznamenána reklamní analýzou Matomo. Klikněte zde, aby vaše návštěva již nebyla zaznamenávána.

 

 

Tímto způsobem se do vašeho systému uloží další cookie, které našemu systému signalizuje, aby neukládal osobní údaje uživatele. Jestliže uživatel mezitím příslušné cookie vymaže z vlastního systému, je nutné znovu uložit odhlašovací cookie (opt out).


Podrobnější informace k nastavení soukromé sféry softwaru Matomo naleznete na tomto odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Analýza webu prostřednictvím Google Analytics

1.    Rozsah zpracování osobních údajů
Na naší webové stránce používáme softwarový nástroj Google Analytics k analýze chování našich uživatelů při prohlížení stránek. Software uloží do počítače uživatele cookie (cookie viz vysvětlení výše). Jestliže budou vyvolány jednotlivé stránky naší webové stránky, budou uloženy tyto údaje:

 

 • Dva byty IP adresy přistupujícího systému uživatele
 • Vyvolaná webová stránka
 • Webová stránka, ze které uživatel přešel na vyvolanou webovou stránku (referrer)
 • Podřízené stránky, které byly vyvolány z původní vyvolané stránky
 • Doba setrvání na webové stránce
 • Četnost vyvolání webové stránky

 

Tato webová stránka používá zprávy Google-Analytics k demografickým ukazatelům, ve kterých se používají údaje z reklamy podle zájmů z Google a údaje o návštěvníkovi od třetích poskytovatelů (například stáří, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nejsou přiřazeny k určité osobě a lze je kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení.

Informace vytvořené prostřednictvím cookie vaším použitím této webové stránky (včetně IP adresy) jsou předány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google používá tyto informace, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky pro sestavení zpráv o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a pro poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu.

Společnost Google tyto informace popřípadě také předává třetím osobám, jestliže to je předepsáno zákonem, nebo když tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají na základě smlouvy se společností Google. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s ostatními údaji od společnosti Google. Můžete zabránit instalaci cookies prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče, přesto vás musíme upozornit, že v tomto případě nebudete zřejmě moci využít všechny funkce této webové stránky.

Software je nastaveno tak, že IP adresy nejsou uloženy v plném rozsahu, pouze jsou maskovány 2 byty IP adresy (příklad:  192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné provést přiřazení zkrácené IP adresy k přistupujícímu počítači.


2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3.    Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů našich uživatelů nám umožňuje provádět analýzu jejich chování při prohlížení stránek. Při vyhodnocování získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých komponentů naší webové stránky. Pomáhá nám to při trvalém zlepšování naši webové stránky a její uživatelské přívětivosti. V těchto případech se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provedením anonymizace IP adresy tento způsob dostatečně vyhovuje také zájmům uživatele na této ochraně osobních údajů.


4.    Trvání uložení
Po změně / maskování IP adresy se již nejedná o osobní údaje. Proto tyto maskované IP adresy nebudou automaticky vymazány.


5.    Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Můžete navíc zabránit shromažďování osobních údajů, vytvořených prostřednictvím cookies a souvisejících se svým použitím webové stránky (včetně své IP adresy), u společnosti Google a jejich zpracování, když si stáhnete a instalujete do prohlížeče plugin z tohoto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).


Bude uložen odhlašovací cookie (opt out), který v budoucnosti zabrání shromažďování vašich osobních údajů při návštěvě této webové stránky: deaktivovat Google Analytics
Podrobnější informace naleznete na  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, popřípadě na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace ke Google Analytics a ochraně osobních údajů). Upozorňujeme, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byla zaručena anonymizace shromažďování IP adres (tzv. IP masking).


XI. Použití sociálních médií

Naše internetová stránka používá pluginy nejrůznějších sociálních sítí („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ „YouTube“, „Xing“). Tlačítka jsou označena logem příslušné sociální sítě. Při vaší návštěvě na naší webové stránce jsou příslušná tlačítka deaktivovaná, popřípadě pouze propojená s hyperlinkem, aby bez kliknutí na příslušné tlačítko nebyly odeslány žádné údaje na sociální sítě.


Po aktivaci se vytvoří přímé spojení k příslušným sociálním sítím. Jestliže jste připojeni k nějaké sociální síti, tento poskytovatel může přiřadit návštěvu k vašemu účtu. Když tuto akci nechcete povolit, doporučujeme vám, abyste se předem odhlásili z vašeho účtu. Jestliže nejste člen(ka) sociální sítě, přesto existuje možnost, že poskytovatel se dozví a uloží vaši IP adresu. Jestliže tuto akci nechcete povolit, nesmíte klikat na tlačítko.


Společnost Knipex nemá žádný vliv na účel a rozsah shromažďování osobních údajů a jejich další zpracování na sociálních sítích. Opatření na ochranu osobních údajů a z nich vyplývající vaše práva si musíte zjistit z příslušných prohlášení na ochranu osobních údajů jednotlivých sociálních sítí.

XII. DoubleClick

DoubleClick je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). DoubleClick používá cookies, aby vám prezentovala relevantní reklamní inzeráty. Vašemu počítači přitom bude přiřazeno pseudonymizované identifikační číslo (ID), aby bylo možné zkontrolovat, které inzeráty byly ve vašem prohlížeči zapnuty a které byly vyvolány. Použití cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jeho partnerským webovým stránkám zapínání inzerátů na základě předchozích návštěv na naší nebo jiné webové stránce. Toto cookie můžete trvale deaktivovat na https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.


Do naší nabídky online jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Pro připojení videí používáme takzvaný „Rozšířený režim ochrany údajů“ poskytovatele YouTube. Podle YouTube nejsou pak uloženy žádné informace o návštěvníkovi naší webové stránky, kromě případů, když se na video podíváte. Přes použití rozšířeného režimu ochrany údajů ale nelze vyloučit, že bude uloženo cookie DoubleClick, které slouží pro reklamní účely. Toto cookie můžete trvale deaktivovat na https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

XIII. Práva subjektu údajů

Jestliže budou zpracovány vaše osobní údaje, jste subjekt údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci tato práva:


1.    Právo na přístup k osobním údajům
Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, jestli zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.
Jestliže takové zpracování existuje, můžete od správce požadovat přístup k těmto informacím:

 

 • účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, nebo konkrétní údaje nejsou k dispozici, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, jestliže nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a, přinejmenším v těchto případech, smysluplné informace týkající se použitého postupu a významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. (Nyní není použito.)


Máte právo být informován(a), jestli vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s tímto stavem máte právo být informován(a) o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání.


2.    Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů správcem, jestliže zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce údajů má povinnost provést doplnění bez zbytečného odkladu.


3.    Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

 

 • když popíráte přesnost vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • když jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

 

Jestliže zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno, smějí být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Jestliže omezení zpracování bylo podle výše uvedených předpokladů zavedeno, budete od správce předem upozorněni na to, že omezení zpracování bude zrušeno.


4.    Právo na výmaz
a)    Povinnost výmazu
Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9, odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
 • Informace třetím osobám

Jestliže správce vaše osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že jste je jako subjekt údajů požádal(a), aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo replikace.


b)    Výjimky
    Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm.  h) a také čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) zmíněného práva znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.    Právo na oznámení
Jestliže jste uplatnil(a) právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je povinen oznámit tento požadavek na opravu nebo výmaz osobních údajů všem příjemcům, kterým vaše osobní údaje byly zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte právo na to, aby vás správce informoval o těchto příjemcích.


6.    Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste poskytl(a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že
(1)    zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odd. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odd. 1 písm. b) GDPR a
(2)    zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány jedním správcem přímo jinému správci, pokud to je technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být dotčena.
Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.


7.    Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
Správce vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, máte možnost uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.


8.    Právo odvolat souhlas s prohlášením podle předpisů na ochranu údajů
Máte právo kdykoli odvolat prohlášení o souhlasu podle předpisů na ochranu údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost provedeného zpracování na základě souhlasu až do odvolání souhlasu.


9.    Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto ustanovení neplatí, když rozhodnutí

 • je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • je založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9, odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.
V případech uvedených v (1) a (3) správce provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.


10.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.