Copyright

Všechna práva online výstupu KNIPEX (Server: www.knipex.de a www.knipex.com) zůstávají vyhrazena.

 

Rozmnožování obsahů webové stránky KNIPEX je povoleno pouze k soukromé nebo jiné vlastní potřebě. Neautorizované kopírování, další používání nebo změny webové stránky KNIPEX není dovoleno. Firma KNIPEX nepřebírá žádnou záruku nebo zodpovědnost za možnost přístupu nebo kvalitu přístupu a způsob zobrazení.

 

Prezentovaná nabídka výrobků a služeb jakož i technická data odpovídají aktuálnímu stavu v Německu, změny a omyly vyhrazeny.