Aristoteles: Zákon páky

Jednu z prvních vědeckých formulací principu páky, na kterém jsou založeny všechny kleště, nalezneme v pojednání o mechanice, které se připisuje řeckému filosofu Aristotelovi (384-322 př. Kr.).
„V pasáži o páce jsou jak síla, tak břemeno pojímány jako závaží, tedy přímo porovnatelné veličiny, takže je pak pro Aristotela možné formulovat princip páky: Poměr mezi závažím uváděným a uvádějícím do pohybu je nepřímo úměrný poměru délek příslušných ramen páky; z toho pak vyplývá, že určitá síla může něco uvést do pohybu tím snáze, čím dále je od středu otáčení páky (850a30nn.) Na tomto všeobecně platném výroku pak Aristoteles v následujících kapitolách založil analýzu různých technických nástrojů a zařízení; veslo a kormidlo, zubařské kleště a louskáček na ořechy jsou popsány jako páka nebo jako kombinace pák a vysvětleny pomocí zákona páky.“
(Helmuth Schneider, Úvod do historie antické techniky, Darmstadt 1992)

Na obrázku jsou znázorněny dvě strany vydání „Mechaniky“ z roku 1599.

© 2014 by KNIPEX-Werk, C. Gustav Putsch KG