Datavern

Datavernerklæring fra firma Knipex Werk C. Gustav Putsch KG

Beskyttelse av din privatsfære ved bruk av våre websider er viktig for oss. Derfor bes du om å være oppmerksom på følgende informasjoner:

Bruk og videregivelse av personrelaterte data

Personrelaterte data er informasjoner som direkte kan tilordnes din person, som for eksempel ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer og din e-mail adresse. Personrelaterte data kan kun registreres av oss, dersom du har godkjent det, eller dersom det i henhold til en lovbestemmelse er tillatt.

I rammen av våre websider registrerte personrelaterte data brukes kun til bearbeidelse av dine forespørsler eller bestillinger. Dine data blir ikke gitt videre til tredjeparter. 

Cookies

Internetsidene anvender delvis såkalte cookies. Disse anvendes for å gjøre vårt tilbud brukervennligere, mer effektivt og sikrere. Cookies er små tekstfiler som legges på datamaskinen og lagres av din nettleser. Den såkalte cookie-ID består av en alfanumerisk verdi, som ikke tillater noen identifisering av din person. Vi framstiller heller ikke noen forbindelse mellom ditt navn hhv. din e-mail-adresse og cookie-ID i rammen av en påmelding for vårt Newsletter (se etterfølgende). De fleste cookies som vi anvender er såkalte „session-cookies“. De blir automatisk slettet etter et besøk. Cookies påfører ikke skader på din datamaskin og inneholder ingen virus.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste til Google Inc. („Google“). Google Analytics benytter seg av såkalte „cookies“, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet.

Opplysningene om din bruk av dette nettstedet som fremstilles ved hjelp av cookies (inklusiv din IP-adresse) overføres til en server til Google i USA og lagres der. Google vil bruke disse informasjonene til å vurdere din bruk av nettstedet, for å sette sammen rapporter om aktivitetene på nettstedet for operatørene av websiden og for å kunne tilby ytterligere tjenester som henger sammen med bruken av nettstedet og bruken av internett.

Google vil eventuelt også gi disse informasjonene videre til tredjepart, i den grad det er lovlig foreskrevet eller i det omfang tredjepart bearbeider disse dataene på oppdrag fra. Google vil aldr bringe din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google. Du kan forhindre at cookies installeres ved hjelp av en tilsvarende innstilling av din nettleserprogramvare; men vi informerer deg om det i så fall kan hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sitt fulle omfang.

Du kan utover dette forhindre at de dataene som fremstilles ved hjelp av cookies og de dataene som er relatert til din bruk av nettstedet (inkl. din IP-adresse) blir registrert av Google og behandlingen av disse dataene gjennom Google, ved at du laster ned og installerer den tilgjengelige nettleser-plugin under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Du kan forhindre registrering gjennom Google Analytics , ved å klikke på følgende link. Det settes en Opt-Out-Cookie, som forhindrer fremtidig registrering av dine data ved besøk på dette nettstedet: deaktiver Google Analytics

Nærmere informasjoner om dette finner du under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en hhv. under http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (generelle informasjoner om Google Analytics og datavern). Vi informerer deg om at Google Analytics ble utvidet på denne websiden med koden „gat._anonymizeIp();“ for å garantere en anonymisert registering av IP-adresser (såkalt IP-maskering).“

Dette nettstedet benytter Google-Analytics-rapporter om demografiske kjennetegn, der data fra interesserelatert reklame fra Google samt besøksdata fra tredjeparter (f. eks alder, kjønn og interesser) anvendes. Disse dataene kan ikke spores tilbake til en bestemt person og kan til enhver tid deaktiveres med indikatorinnstillingene.

 

 

Piwik

Vårt nettsted bruker Piwik, det dreier seg om en såkalt webanalysetjeneste. Piwik bruker såkalte. “cookies, det er tekstfiler som lagres på din datamaskin og som gjør det mulig for oss å foreta en analyse av webside bruken. For dette formålet blir informasjonene om bruken som fremstilles ved hjelp av cookie (inkl. din forkortete IP-adresse) overført til vår server og lagret for bruksanalyseformål, noe som tjener til optimering av vår webside. Din IP-adresse blir i denne prosessen øyeblikkelig anonymisert, slik at du som bruker for oss forblir anonym. Informasjonene som fremstilles ved hjelp av cookie om din bruk av denne websiden gis ikke videre til tredjeparter. Du kan forhindre anvendelsen av cookies med en tilsvarende innstilling av din nettleser programvare, men det kan i så fall hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sitt fulle omfang.

Dersom du ikke samtykker i lagringen og vurderingen av disse dataene etter ditt besøk kan du til enhver tid med et etterfølgende museklikk motsi lagring og bruk. I dette tilfelle blir en såkalt opt-out-cookie lagt i din nettleser, noe som har til følge at Piwik ikke registrerer noen data. 

Merk: Hvis du sletter dine cookies, så fører det til at også opt-out-cookie slettes og at du evt. må aktivere den på nytt.

Eksterne Links

For optimal informasjon finner du på våre sider links som henviser til tredjeparter. Vi har ingen innflytelse på innhold og utforming av disse sidene fra andre tilbydere. Garantiene i denne datavernerklæringen gjelder derfor selvfølgelig ikke der.

Newsletter

Hvis du vil abonnere vårt Newsletter, må du oppgi din e-mail-adresse, som vi kan sende Newsletter til. Med angivelse av din e-mail-adresse samtykker du i at vi anvender den til å sende Newsletter for å informere deg om nyheter.


Med åpning av den første automatisk genererte bekreftelses-mail for abonnement på Newsletter og med åpning av hver Newsletter-e-mail blir dessuten følgende data formidlet til oss: 

  • Tidspunkt for påmeldingen og evt. om abonnenten har sagt opp Newsletter
  • Valgte links
  • evt. returnerte postsendinger (f. eks dersom en e-mail-konto er overfylt eller ikke eksistent).


Med abonnement på Newsletter samtykker du i at disse data brukes. Dine data brukes ikke til noen andre formål, spesielt følger ingen videregivelse til tredjeparter.

Selvfølgelig har du til enhver tid muligheten til å si opp abonnementet på Newsletter og for fremtiden å trekke tilbake din avgitte innvilgelse. For dette klikker du på tilsvarende link i tilsendt Newsletter. Du kan også avmelde deg ved å klikke på feltet avmelding på websiden med formularet for Newsletter. Dersom din e-mail-adresse endres, avmelder du deg som før beskrevet og melder deg på med din nye e-mail-adresse.

Youtube

Denne internettsiden inneholder minst en plugin fra YouTube, hører til Google Inc., i San Bruno/California, USA. Så snart du besøker sider i vår internettpresens som er utstyrt med en YouTube-Plugin, blir det opprettet en forbindelse til YouTube servere. Herved meddeles Youtube-serveren hvilke spesielle sider du har besøkt i vår internettpresens. Dersom du i tillegg er innlogget i din YouTube-account gjør du det mulig for YouTube å tilordne din surfehandling direkte til din personlige profil. Du kan umuliggjøre tilordningen, dersom du på forhånd logger deg ut av din account . Videre informasjoner om registrering og bruk av dine data gjennom YouTube får du i informasjonene om datavern under www.youtube.com.

Rett på sletting av data

Som bruker har du rett til å få gratis opplysninger om de personrelaterte data som er lagret om deg. I tillegg har du i henhold til de lovlige bestemmelser rett til at disse dataene blir korrigert, sperret eller slettet. For dette kan du henvende deg med e-mail til datenschutzknipexde.

Videre informasjoner og kontakter

Dersom du har videre spørsmål til denne datavernerklæringen, kan du henvende deg til følgende adresse:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Datenschutzbeauftragter
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Tyskland

Eller send en melding til: datenschutzknipexde