Ochrana dat

Prohlášení firmy Knipex Werk C. Gustav Putsch KG o ochraně dat

Ochrana vaší soukromé sféry při používání našich internetových stránek je pro nás důležitá. Proto vezměte na vědomí následující informace:

Využívání a předávání osobních dat

Osobní data jsou informace, které lze přiřadit přímo k vaší osobě, jako například vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše e-mailová adresa. Osobní data smíme shromažďovat pouze tehdy, pokud máme k dispozici váš souhlas nebo pokud to umožňuje nějaký zákonný předpis.

Osobní data shromažďovaná v rámci našich internetových stránek jsou využívána pouze při zpracování vašich dotazů nebo objednávek. Vaše data nejsou předávána třetím osobám. 

Cookies

Internetové stránky částečně používají tak zvané cookies. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč. Tak zvané cookie ID je tvořeno alfanumerickou hodnotou, která nepřipouští návrat k vaší osobě. Propojení mezi vaším jménem, resp. vaší e-mailovou adresou a cookie ID nevytváříme ani v rámci přihlášení k odběru našeho newsletteru (viz níže). Většina z námi používaných cookies jsou tak zvané „session cookies“. Po ukončení vaší návštěvy našich stránek se automaticky smažou. Cookies nezpůsobí žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání internetové stránky.

Informace o vašem používání této internetové stránky (vč. vaší IP adresy), které byly vytvořeny prostřednictvím cookies, budou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace využije k vyhodnocení vašeho použití internetové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na internetové stránce pro provozovatele internetové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním internetové stránky a používáním internetu.

Společnost Google bude tyto informace rovněž předávat třetím osobám, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření společnosti Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky.

Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se opt-out cookie, která v budoucnosti zabrání shromažďování vašich dat při návštěvě této internetové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k tomuto tématu naleznete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, resp. http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně dat). Upozorňujeme vás na to, že na této internetové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Tyto webové stránky používají zprávy Google-Analytics k demografickým charakteristikám, v nichž se používají data z reklamy společnosti Google zaměřené na zájmy, jakož i údaje o návštěvnosti třetích nabízejících (např. věk, pohlaví a zájmy). Tato data nelze vztahovat k určité osobě a mohou být kdykoliv deaktivována pomocí nastavení zobrazení.

Piwik

Naše internetová stránka používá aplikaci Piwik. Jedná se o tak zvanou službu analýzy návštěv webových stránek. Piwik používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují nám analýzu používání internetové stránky. Za tímto účelem jsou informace o používání vytvořené prostřednictvím cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a ukládány pro účely analýzy používání, což nám slouží k optimalizaci internetových stránek. Vaše IP adresa bude při tomto procesu okamžitě anonymizována, abyste pro nás jako uživatel zůstali anonymní. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o používání těchto internetových stránek nebudou předávány třetím osobám. Používání cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče, může se však stát, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky.

Pokud s ukládáním a vyhodnocováním těchto dat o vaší návštěvě internetových stránek nesouhlasíte, můžete ukládání a využívání těchto informací níže kdykoliv jedním kliknutím odmítnout. V tom případě se ve vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out cookie, v důsledku čehož nebude aplikace Piwik shromažďovat žádná data o této návštěvě. 

Pozor: Pokud vaše cookies vymažete, bude to mít za následek, že se vymaže také opt-out cookie, kterou příp. budete muset znovu aktivovat.

Externí odkazy

Abyste byli optimálně informováni, naleznete na našich stránkách odkazy na stránky třetích osob. Nemáme žádný vliv na obsah a podobu těchto stránek jiných poskytovatelů. Záruky tohoto prohlášení o ochraně dat tam proto samozřejmě neplatí.

Newsletter

Pokud chcete odebírat náš newsletter, musíte zadat e-mailovou adresu, na kterou vám newsletter budeme moci zasílat. Zadáním vaší e-mailové adresy souhlasíte s tím, že ji budeme používat k zasílání newsletteru, abychom vás informovali o novinkách.

Po otevření prvního automaticky vygenerovaného potvrzovacího e-mailu pro odběr newsletteru a po otevření každého e-mailu s newsletterem nám budou zprostředkovány následující údaje: 

  • čas přihlášení a popř. informace o odhlášení odběru newsletteru
  • zvolené odkazy
  • popř. vrácené e-maily (např. pokud je e-mailový účet přeplněný nebo neexistuje).

Objednáním odběru newsletteru vyjadřujete souhlas s využíváním těchto dat. Vaše data nebudou využívána k žádnému jinému účelu, zejména nebudou předávána třetím osobám.

Samozřejmě máte možnost odběr newsletteru kdykoliv odhlásit a pro budoucnost odvolat svůj udělený souhlas. Za tímto účelem klikněte na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru. Odběr newsletteru můžete odhlásit také kliknutím na políčko Odhlásit na internetové stránce s formulářem pro newsletter. Pokud by se změnila vaše e-mailová adresa, odhlaste se podle popisu výše a přihlaste se s vaší novou e-mailovou adresou.

Youtube

Tato internetová stránka obsahuje minimálně jeden plugin YouTube, patřící společnosti Google Inc. se sídlem v San Brunu/Kalifornie, USA. Jakmile navštívíte stránky naší internetové prezentace, které jsou vybaveny pluginem YouTube, bude vytvořeno spojení se servery YouTube. Přitom server YouTube obdrží informaci o tom, jakou speciální stránku naší internetové prezentace jste navštívili. Pokud byste kromě toho byli přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožnili byste, aby YouTube vaše surfování přiřadilo přímo k vašemu osobnímu profilu. Možnost přiřazení můžete zmařit tak, že se předtím odhlásíte ze svého účtu. Další informace o shromažďování a využívání vašich dat ze strany YouTube získáte v příslušných upozorněních k ochraně dat na www.youtube.com.

Právo na vymazání dat

Jako uživatel máte právo bezplatně obdržet informaci o osobních datech uložených k vaší osobě. Kromě toho máte podle zákonných ustanovení právo na úpravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. Za tímto účelem se obraťte e-mailem na adresu datenschutzknipexde.

Další informace a kontakty

Pokud máte další dotazy k tomuto prohlášení o ochraně dat, obraťte se na následující adresu:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Datenschutzbeauftragter
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Německo

nebo zašlete zprávu na adresu:  datenschutzknipexde