Οι τσιμπίδες κοπής, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο, είναι κατάλληλες για διάφορες κατηγορίες σύρματος, που παριστάνονται με τη βοήθεια των διαφόρων συμβόλων. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα μπορείτε να αποφασίσετε, ποια τσιμπίδα είναι κατάλληλη για σας.

Κατηγορίες σύρματος

Παραδείγματα υλικών

είδος σύρματος

Αντοχή σε εφελκυσμό

N/mm²

kp/mm²

 1. 

χαλκός, συνθετικό υλικό

μαλακό

220

22

 2. 

Καρφί, καρφοβελόνα

ημίσκληρο

750

75

 3. 

κλώνος συρματόσχοινου, ατσαλόσυρμα

σκληρό

1800

180

 4. 

Χάλυβας ελατηρίων

Ατσαλόσυρμα

2300

230

© 2014 by KNIPEX-Werk, C. Gustav Putsch KG