สามารถใช้งานคีมตัดสำหรับสายไฟคลาสต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับดีไซน์ ซึ่งจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การใช้ตารางและสัญลักษณ์นี้ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า คีมใดที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ประเภทของสายไฟหรือลวด

ตัวอย่างวัสดุ

ชนิดของลวด

ความทนต่อแรงดึง

N/mm²

kp/mm²

 1. 

ทองแดง, พลาสติก

อ่อน

220

22

 2. 

ตะปู เข็มกลัดลวด

แข็งปานกลาง

750

75

 3. 

ลวดสลิงแบบเกลียว, ลวดเหล็ก

แข็ง 

1800

180

 4. 

ลวดเหล็กสปริง

ลวดเปียโน

2300

230

© 2014 by KNIPEX-Werk, C. Gustav Putsch KG