Σύστημα Πρεσαρίσματος Δέχεται Μάγουλα ρεσαρίσματος Διαφόρων Τύπων

patented_s.gif

97 43 200 (online-normal)
97 43 200 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, στην κασετίνα σέρβις με εργαλεία συναρμολόγησης, χωρίς εξαρτήματα ρυτίδωσης


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 200 A (online-normal)
97 43 200 A zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, χωρίς εξαρτήματα ρυτίδωσης


KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 05 (online-normal)
97 43 05 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, με συναρμολογημένο εξάρτημα ρυτίδωσης


974904z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
97 43 06 (online-normal)
97 43 06 zoom
Τσιμπίδα βαμμένη, Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, με συναρμολογημένο εξάρτημα ρυτίδωσης


974906z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

 • μόνο ένα εργαλείο για σχεδόν 1000 εργασίες ρυτίδωσης
 • πρεσάρισμα σχεδόν τελείως παράλληλο
 • επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
 • Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρρυθμιζόμενη
 • ελάχιστη μυϊκή προσπάθεια χάρη στην βέλτιστη μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο
 • λαβές εργονομικά σχεδιασμένες
 • οδηγοί τοποθέτησης για την ακριβή τοποθέτηση των ακροδεκτών
 • Εξαρτήματα ρυτίδωσης για εφαρμογές, που ξεπερνούν την προσφερόμενη συλλογή, κατόπι σχετικής ερώτησης
 • ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
  Μοντέλο 97 43 200 :
 • σε κασετίνα από συνθετικό υλικό, θήκη αφρώδους υλικού με εγκοπές για τη φύλαξη των εξαρτημάτων ρυτίδωσης και των βοηθημάτων τοποθέτησης, με εργαλείο συναρμολόγησης (κλειδί τύπου Άλλεν), βίδες και παξιμάδια
 • χωρίς εξάρτημα ρυτίδωσης
  Μοντέλο 97 43 200 A :
 • Τσιμπίδα χωρίς εξάρτημα ρυτίδωσης, χωρίς κασετίνα
  Μοντέλο 97 43 05 :
 • με συναρμολογημένο εξάρτημα ρυτίδωσης για μη μονωμένους ακροδέκτες ανοικτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 και 6,3 mm)
  Μοντέλο 97 43 06 :
 • με συναρμολογημένο εξάρτημα για μονωμένα πέδιλα καλωδίων και ακροδέκτες
Με τη δυνατότητα πρεσαρίσματος σχεδόν για όλες τις τρέχουσες συνδέσεις ρυτίδωσης σε ένα εργαλείο με προηγμένη τεχνολογία τσιμπίδων ρυτίδωσης, εκτελεί η τσιμπίδα συστήματος ρυτίδωσης σχεδόν όλες τις εργασίες στην κινητή και σταθερή τεχνική ρυτίδωσης και είναι για τις στάνταρ ρυτιδώσεις ένα εξαιρετικό επαγγελματικό εργαλείο.

9743200H04D0.jpg
97 43 200 με εξάρτημα ρυτίδωσης 97 49 06 για μονωμένα πέδιλα καλωδίων, βυσματούμενους συνδέσμους και συνδετικά σωληνάκια
9743200H05D0.jpg
97 43 200 με εξάρτημα ρυτίδωσης 97 49 09 για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων
9743200H09D0.jpg
97 43 400 Σύστημα πρεσαρίσματος με προφίλ 97 49 24 για ακροδέκτες D-Sub

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Εφαρμογή
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά
mm²
AWG
Αριθμός θηκών
Μήκος
mm
Βάρος καθαρό
g
97 43 200030812Βλέπε πίνακα μάγουλων πρεσαρίσματος   200988
97 43 200 A071587Βλέπε πίνακα μάγουλων πρεσαρίσματος   200574
97 43 05031031Πρέσα ακροδεκτών συστήματος για μη μονωμένους ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 + 6,3 mm)0,5 - 6,020 - 103200618
97 43 06031048Σύστημα ρεσαρίσματος για ακροδέκτες οπής με μόνωση0,5 - 6,020 - 103200610
Εξαρτήματα (48)
No.EAN 
97 49 04 4003773030850ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 2,8 + 4,8 mm
97 49 05 4003773030867ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους, ανοιχτούς βυσματούμενους συνδέσμους 4,8 + 6,3 mm
97 49 06 4003773030836ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής
97 49 08 4003773030874ροφίλ ρυτίδωσης για μονωμένα + μη μονωμένα ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων
97 49 09 4003773030881ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων
97 49 10 4003773076896ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα σωληνωτά πέδιλα καλωδίων και πέδιλα καλωδίων σύσφιγξης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46237 καθώς μη μονωμένα συνδετικά σωληνάκια και συνθλιπτικούς συνδέσμους σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46341
97 49 11 4003773076902ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 49 14 4003773077756ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστά πέδιλα καλωδίων σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46234 και DIN 46235 καθώς και μη μονωμένους συνθλιπτικούς συνδέσμους, συνδετικά σωληνάκια και πρεσαριστούς συνδέσμους σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 46341 και DIN 46267
97 49 15 4003773043164ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ανοικτού τύπου χωρίς µόνωση 4.8 + 6.3 mm
97 49 16 4003773040675ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες οπής
97 49 18 4003773063186ροφίλ ρυτίδωσης για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων Twin
97 49 19 4003773030898ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες καλωδίων
97 49 20 4003773045069ροφίλ ρυτίδωσης για F-ακροδέκτες
97 49 23 4003773052135ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένα πέδιλα καλωδίων + μη μονωμένους ακροδέκτες καλωδίων
97 49 24 4003773030911ροφίλ ρυτίδωσης για D-Sub ακροδέκτες
97 49 30 4003773030904ροφίλ ρυτίδωσης για μη μονωμένους συνδέσμους μετωπικού τύπου
97 49 35 4003773034315ροφίλ ρυτίδωσης για ηλεκτρόδια ανάφλεξης (μπουζί) και διανομείς
97 49 40 4003773030959ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες
97 49 44 4003773041443ροφίλ ρυτίδωσης για κυλινδρικοί ακροδέκτες
97 49 50 4003773030966ροφίλ ρυτίδωσης για Coax ακροδέκτες / τηλεφώνων αυτ/του
97 49 54 4003773041450ροφίλ ρυτίδωσης για δομοστοιχειακούς σύνδεσμοι
97 49 60 4003773030928ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες µύτης
97 49 61 4003773045137ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες µύτης (Harting)
97 49 62 4003773063179ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)
97 49 63 4003773066675ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Huber + Suhner)
97 49 64 4003773044055ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ABS
97 49 65 4003773066682ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3 (Multi-Contact)
97 49 65 1 4003773066729Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 65 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 3)
97 49 66 4003773066699ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)
97 49 66 1 4003773066736Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 66 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4)
97 49 67 4003773066705ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων (Hirschmann)
97 49 68 4003773066712ροφίλ ρυτίδωσης για στριμμένους συνδέσμους ηλιακών συστημάτων (Tyco)
97 49 68 1 4003773066743Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 68 (ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων Solarlok)
97 49 70 4003773030942ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους Western
97 49 71 4003773075066ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες ηλιακών συστημάτων MC 4 (Multi-Contact)
97 49 74 4003773044062ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Molex χωρίς µόνωση
97 49 76 4003773047513ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Stewart µε µόνωση
97 49 81 4003773042778ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting για οπτικές ίνες
97 49 82 4003773042785ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Telegärtner για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 83 4003773044079ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST, SC, STSC/K
97 49 84 4003773042792ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες Harting/Suhner για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 87 4003773043331ροφίλ ρυτίδωσης για ακροδέκτες FSMA, ST και MIC για αγωγούς οπτικών ινών
97 49 90 4003773031017Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 93 4003773047926Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 24 (D-Sub-s)
97 49 94 4003773030997Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 04
97 49 95 4003773031000Βοήθημα τοποθέτησης για 97 49 05
97 49 59 4003773073734ροφίλ ρυτίδωσης για συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4 (Amphenol)
97 49 59 1 4003773073741Οδηγός τοποθέτησης για 97 49 59 (συνδέσμους ηλιακών συστημάτων Helios H4)
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων