karabiner za materijal

00 50 03 T BK (online-normal)
00 50 03 T BK zoom
Sadržaj: 2 karabinera za materijal


 

  • Za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, servisiranju zgrada, kod industrijskih penjača, krovopokrivača, planinara, u sportskom penjanju, gradnji sajmova
  • Karabiner s osiguranjem vijka
  • Nosić za uglavljivanje za povećanje vlačne čvrstoće
  • Za spajanje adapterske petlje i užeta ili za njihovo učvršćenje u fiksnoj točki
  • Robusna i lagana izvedba
  • Sadržaj: 2 karabinera za materijal
  • Aluminij
00500xTBK-00-F-44.jpg

Kataloški brojEAN
4003773-
Sadržaj
Težina neto
g
00 50 03 T BKNovo 0813712 karabinera za materijal56

Novo Novo
Molimo informirajte se kod Vašeg lokalnog partnera o raspoloživosti novih proizvoda.
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune