ผลิตภัณฑ์ > ผลิคภัณฑ์ใหม่

กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
2017
ใหม่
10 98 I220

1098I220-01-3.png (online-thumb)
คีมหนีบรูปหู

ใหม่
10 99 I220

1099I220-01-3.png (online-thumb)
คีมหนีบรูปหู

พร้อมปากจับด้านข้าง

ใหม่
13 62 180

1362180-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX StriX

เครื่องปอกฉนวนกับกรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิล

ใหม่
13 66 180

1366180-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX StriX

เครื่องปอกฉนวนกับกรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิล

ใหม่
16 30 145 SB

1630145SB-00-1.png (online-thumb)
เครื่องมือสำหรับงานรื้อถอน

ใหม่
48 31 J3

4831J3-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
49 31 A3

4931A3-00-1.png (online-thumb)
คีมแหวนล็อคสลักแบบแม่นยำ

เหมาะสำหรับการใช้งานกับแหวนล็อคสลักด้านนอกบนเพลา

พร้อมการป้องกันการขยายมากเกินไป

ใหม่
72 62 200

7262200-00-1.png (online-thumb)
คีมตัดแบบรัดกุมที่มีแรงงัดสูง

สำหรับเหล็กเบาและพลาสติก

ใหม่
78 03 140

7803140-00-3.png (online-thumb)
Electronic Super Knips® XL

ใหม่
78 03 140 ESD

7803140ESD-00-3.png (online-thumb)
Electronic Super Knips® XL ESD

ใหม่
78 61 140

7861140-00-3.png (online-thumb)
Electronic Super Knips® XL

ใหม่
78 61 140 ESD

7861140ESD-00-3.png (online-thumb)
Electronic Super Knips® XL ESD

ใหม่
85 51 180 A

8551180A-00-1.png (online-thumb)
คีมหนีบข้อรัดแถบสปริง

ใหม่
85 51 180 C

8551180C-00-1.png (online-thumb)
คีมหนีบท่อ

สำหรับแคลมป์หนีบ

ใหม่
86 43 250

8643250-00-1.png (online-thumb)
ประแจคีม

คีมและประแจในเครื่องมือตัวเดียว

ใหม่
91 92 180

9192180-00-1.png (online-thumb)
คีมหนีบใช้สำหรับผ้าบุรอง

ใหม่
94 55 200

9455200-00-3.png (online-thumb)
กรรไกรตัดแต่ง

ใหม่
95 32 340 SR

9532340SR-00-1.png (online-thumb)
คีีมตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ACSR

(เฟืองล้อ)

สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแกนเหล็ก

ใหม่
98 24 01 SLS

982401SLS-00-3.png (online-thumb)
ไขขวง (Slim) PlusMinus

Phillips®

ใหม่
98 24 02 SLS

982402SLS-00-3.png (online-thumb)
ไขขวง (Slim) PlusMinus

Phillips®

ใหม่
98 25 01 SLS

982501SLS-00-3.png (online-thumb)
ไขขวง (Slim) PlusMinus

Pozidriv®

ใหม่
98 25 02 SLS

982502SLS-00-3.png (online-thumb)
ไขขวง (Slim) PlusMinus

Pozidriv®

ใหม่
00 19 12 V15

001912V15-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V16

001912V16-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V17

001912V17-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V18

001912V18-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V19

001912V19-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V20

001912V20-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V21

001912V21-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 12 V22

001912V22-00-1.png (online-thumb)
การจัดแสดงบนเคาน์เตอร์

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 56 V01

001956V01-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม, ชุดปากคีบ

4 ชิ้น

ใหม่
00 19 57 V01

001957V01-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม, ชุดปากคีบ

4 ชิ้น

ใหม่
00 19 58 V01

001958V01-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม, ชุดปากคีบ

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 19 58 V02

001958V02-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม, ชุดปากคีบ

8 ชิ้นส่วน

ใหม่
00 20 01 V15

002001V15-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม "พื้นฐาน"

ใหม่
00 20 01 V16

002001V16-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม "KFZ"

ใหม่
00 20 01 V17

002001V17-00-3.png (online-thumb)
ชุดคีม "Basic Chrom"

ใหม่
00 21 19 LB

002119LB-00-2.png (online-thumb)
KNIPEX L-BOXX®

ไม่ได้ประกอบด้วย

ใหม่
00 21 19 LB WK

002119LBWK-00-2.png (online-thumb)
แผงช่องใส่เครื่องมือ

ว่างเปล่า

สำหรับ L-BOXX®

ใหม่
00 21 19 LB E

002119LBE-00-2.png (online-thumb)
KNIPEX L-BOXX® Electro

มี 65 ส่วน

ใหม่
00 21 19 LB S

002119LBS-00-2.png (online-thumb)
KNIPEX L-BOXX® สุขาภิบาล

มี 52 ส่วน

ใหม่
00 21 40

002140-00-2.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือ "BIG Twin" Electro

มี 65 ส่วน

ใหม่
00 19 10 V01

001910V01-00-1.png (online-thumb)
Thekendisplay KNIPEX ErgoStrip®

10 ชิ้น

ใหม่
00 21 02 EL

002102EL-00-2.png (online-thumb)
กระเป๋าเครื่องมือ "Electro"

ใหม่
00 19 12 LE04

001912LE04-00-1.png (online-thumb)
ภาพแสดงสินค้าบนเคาน์เตอร์แบบอเนกประสงค์

ว่างเปล่า

กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ
ใหม่
03 06 180 T

0306180T-00-1.png (online-thumb)
คีมอเนกประสงค์

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
08 26 145 T

0826145T-00-1.png (online-thumb)
คีมปลายแหลม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
11 06 160 T

1106160T-00-1.png (online-thumb)
คีมปอกฉนวนสายไฟ

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
13 96 200 T

1396200T-00-1.png (online-thumb)
คีมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
13 66 180 T

1366180T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX StriX

เครื่องปอกฉนวนกับกรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิล

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
25 06 160 T

2506160T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

(คีมวิทยุ)

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 16 200 T

2616200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

(คีมปากแหลมปลายงอ)

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
26 26 200 T

2626200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากแหลม

(คีมปากแหลมปลายงอ)

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
70 06 160 T

7006160T-00-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
70 06 180 T

7006180T-00-1.png (online-thumb)
เครื่องตัดทแยงมุม

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
73 06 160 T

7306160T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX X-Cut®

เครื่องตัดทแยงมุมแบบกะทัดรัด

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 06 200 T

7406200T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
74 06 250 T

7406250T-00-1.png (online-thumb)
คีมปากเฉียงที่มีแรงงัดสูง

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
87 26 250 T

8726250T-00-1.png (online-thumb)
KNIPEX Cobra® VDE

คีมปั๊มน้ำไฮเทคแบบหุ้มฉนวน

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
95 16 165 T

9516165T-00-1.png (online-thumb)
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
97 78 180 T

9778180T-00-1.png (online-thumb)
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)

พร้อมหูยึดเกาะ

ใหม่
00 50 01 T BK

005001TBK-00-1.png (online-thumb)
สายจับกันหล่น

ใหม่
00 50 02 T BK

005002TBK-00-1.png (online-thumb)
ห่วงตัวปรับต่อ

ใหม่
00 50 03 T BK

005003TBK-00-1.png (online-thumb)
วัสดุคาราบิเนอร์

ใหม่
00 50 04 T BK

005004TBK-00-1.png (online-thumb)
ชุดระบบความปลอดภัย