ห่วงตัวปรับต่อ

00 50 02 T BK (online-normal)
00 50 02 T BK zoom
บรรจุ: ห่วงตัวปรับต่อ 3 อัน


 

  • สำหรับการใช้งานในตึกสูง ตึกต่ำ งานปิดหลังคา การปีนเขา งานปรับปรุงอาคาร ในการปีนงานอตุสหกรรม งานปิดหลีงคา การปีนเขา ในกีฬาปีนป่าย การสร้างนิทรรศการ
  • ป้องกันเครื่องอย่างแน่ใจจากการตกลง
  • ห่วงตัวต่อตัวสามารถยึดได้โดยตรงกับด้านสายที่ข้อมือ เข็มขัด เครื่องประกอบการปีน ฯลฯ
  • ในการรวมกันกับวัสดุคาราบิเนอร์และสายจับสามารถยีดแตกต่างกันได้หลายแบบ
  • ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของฟิวส์ที่กระเป๋าเครื่องถึงสายจับเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  • หลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องมือ การบาดเจ็บของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความเสียหายของวัตถุต่าง ๆ
  • ห่วงจากสายเบลท์เย็บกับเชือกและตัวปิดเชือกที่เย็บติดกัน
  • การบรรทุกมากสุด: น้ำหนักเครื่องมือ 1.5 กก.
  • บรรจุ: ห่วงตัวปรับต่อ 3 อัน
  • ใช้การได้กับคีม KNIPEX ที่มีหูยึดเกาะทุกอัน
00500xTBK-00-F-33.jpg

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
เนื้อหา
น้ำหนักสุทธิ
g
00 50 02 T BKใหม่ 081364ห่วงตัวปรับต่อ 3 อัน30

ใหม่ ใหม่
กรุณาตรวจสอบกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณถึงความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ใหม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค