หัวเชื่อมสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบรูปตา หุ้มฉนวน
DIN 46237

97 99 170 (online-normal)
97 99 170 zoom 

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
สกรู
Ø mm
สายเคเบิ้ล, สายไฟ
mm²
AWG
สี
ปริมาณ
97 99 1700760943,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1710761004,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1720761175,000,5 - 1,020 - 17แดง200
97 99 1730761244,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1740761315,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1750761486,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1760761558,001,5 - 2,515 - 13น้ำเงิน100
97 99 1770761625,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 1780761796,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 1790761868,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
97 99 18007619310,004,0 - 6,011 - 10เหลือง100
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค