คีมย้ำ

97 32 225 (online-normal)
97 32 225 zoom
คีมขัดเงา, ด้ามจับที่มีส่วนยึดจับเป็นพลาสติก


974906z1.gif (online-thumb) 974913z1.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)

  • ใช้สำหรับการตัดสายไฟหรือสายเคเบิ้ล, การตัดลอกสายไฟ, การดัดงอขั้วปลายและตัวเชื่อมต่อทั้งที่หุ้มฉนวนและไม่หุ้มฉนวน
  • มาพร้อมกับรูร้อยสำหรับการตัดสลักเกลียวที่ทำจากทองแดงและทองเหลือง M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 และ M 5
  • เหล็กชนิดพิเศษ มีความแข็งแรงสูง

หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์EAN
4003773-
การประยุกต์ใช้งาน
ความจุ ตารางมิลลิเมตร
mm²
AWG
จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ
ขั้วปลายสายไฟและปลั๊กตัวเชื่อมต่อไม่มีฉนวนหุ้ม1,0 - 2,517 - 133
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค