• คีมหนีบข้อรัดแถบสปริง 180 mm

  • ระบบนิรภัยของเครื่องมือกับทางเลือกในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารตลอดจนถึงการทำงานด้วยระบบเชือกในอุตสาหกรรม

  • กรรไกรปอกลวดหรือสายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข่าวใหม่ 2017

ข่าวใหม่ 2017

ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ใหม่และดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว! ขึ้น

Knipex ประเทศไทย : แนะนำบริษัท และ ผลิตภัณฑ์

ที่ติดต่อSumetee Chersakul
Business Development Manager Thailand

Telephone: +66 970202276
E-Mail: Sumeteeknipexcom