• คีมหนีบใช้สำหรับผ้าบุรอง: เพื่อยึดเกาะเบาะที่นั่งตรงกรอบที่นั่งด้วยคลิปหนีบเบาะรองทั่วไปแบบมืออาชีพ

  • คีมหนีบรูปหู: สำหรับการยึดเกาะง่ายเชื่อถือได้ของที่หนีบหูแบบ 1 ข้างและ 2 ข้าง (ระบบ Oetiker หรือคล้ายกัน)

  • KNIPEX คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ พร้อมปลายสอดสำหรับงานที่เชื่อถือได้

ข่าวใหม่ 2017

ข่าวใหม่ 2017

ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ใหม่และดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว! ขึ้น

Knipex ประเทศไทย : แนะนำบริษัท และ ผลิตภัณฑ์

ที่ติดต่อSumetee Chersakul
Business Development Manager Thailand

Telephone: +66 970202276
E-Mail: Sumeteeknipexcom